Storgaard Media

Privatlivspolitik

I forbindelse med samarbejde med Storgaard Media afgives en række personoplysninger, herunder særligt

  • Navn
  • Adresse
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med samarbejdet, da det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores del af samarbejdet (samt i en efterfølgende periode på 5 år, så du lettere kan genoptage samarbejdet på et senere tidspunkt). Herefter bliver oplysningerne slettet.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af et samarbejde eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi anvender tredjeparter til behandling af dine betalingsoplysninger (Dinero) og til håndtering af dine køb (Dinero). Vi har indgået databehandleraftaler med disse databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Storgaard Media
CVR-nr. 35292926
Teglholm Tværvej 12, 4. tv
2450 København SV
Tlf.: 42 90 93 53
E-mail: [email protected]

Du kan desuden kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på

Nikolaj Storgaard Pedersen
Teglholm Tværvej 12, 4. tv
2450 København SV
Tlf.: 42 90 93 53
E-mail: [email protected]

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse (så vi kan sende dig vores nyhedsbrev og relevante tilbud), kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over Storgaard Medias behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: [email protected].

Videregivelse af persondata

Hos Storgaard Media samarbejder vi med en række underdatabehandlere, som har eller kan have adgang til data (herunder persondata).

Se en oversigt over disse her

Databehandleraftale

Hvis du eller din virksomhed på den ene eller anden måde videregiver persondata til Storgaard Media har du ret til en databehandleraftale fra os. Denne udformes efter Datatilsynets skabelon og tilrettets i forhold til den specifikke databehandleraftale.

For at få en databehandleraftale bedes du kontaote os. Dette kan ske ved henvendelse til:

Storgaard Media
CVR-nr. 35292926
Teglholm Tværvej 12, 4. tv
2450 København SV
Tlf.: 42 90 93 53
E-mail: [email protected]